Ενεργειακές Λύσεις
Αντλίες ΘερμότηταςInventive Energy
Αντλία Θερμότητας Inventive Energy


Οι αντλίες θερμότητας Inventive Energy, με καινοτόμες ιδέες-εφαρμογές, διαφοροποιημένες από τα υπάρχοντα κλασικά συστήματα και προσαρμοσμένες στις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής, χρησιμοποιούν τον αέρα του περιβάλλοντος ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αντλούν θερμότητα και την αποδίδουν για χρήση ζεστού νερού ή θέρμανσης/κλιματισμού, με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και με θερμοκρασία νερού στην θέρμανση έως 68 °C.

Για κάθε 1 kWh κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αποδίδουν έως 7,7 kWh θερμικής ενέργειας.Συγκρίνοντας την αντλία θερμότητας Inventive Energy, με τα υγρά καύσιμα, η μείωση της κατανάλωσης ανέρχεται από 50 έως 80%.

Οι αντλίες θερμότητας Inventive Energy είναι κατασκευασμένες με:

 • υλικά υψηλής ποιότητας, καινοτόμα συστήματα ρύθμισης υπερθέρμανσης και υπόψυξης,
 • εξειδικευμένα λογισμικά ελέγχου, ρύθμισης και προστασίας του συστήματος και διόρθωσης συνημιτόνου,
 • χρήση τεχνολογιών inverter,
 • εναλλάκτες θερμότητας ειδικών προδιαγραφών για κάθε εφαρμογή.


Περιγραφή Αντλίας Θερμότητας

Αντλία θερμότητας είναι μια ψυκτική μηχανή (ψυγείο, κλιματιστικό κ.λ.π), που δημιουργεί ψύξη στον αέρα ή στο νερό, απορροφώντας θερμότητα και αποβάλλοντας (μεταφέροντας) αυτήν στο περιβάλλον.

Σε αντιστροφή της λειτουργίας, απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον και την μεταφέρει στον αέρα του χώρου ή στο νερό κλιματισμού/χρήσης.

Η αποδιδόμενη (μεταφερόμενη) ενέργεια είναι πολλαπλάσια από την καταναλισκόμενη. Και γι αυτό το λόγο στις 17 Δεκεμβρίου 2008, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε την κοινοτική οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συμπεριλαμβανομένης και της αντλίας θερμότητας.


Αντλία Θερμότητας Inventive Energy

Οι αντλίες θερμότητας Inventive Energy, προσαρμοσμένες στις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής και με καινοτόμες εφαρμογές έχουν, την δυνατότητα, να αυξάνουν την απόδοση έως 7,7 φορές από την κατανάλωση (COP/EER -7,7).

Δηλαδή για κάθε 1kWh κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αποδίδει 7,7kWh θερμικής ενέργειας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Διατίθενται σε περισσότερα από 20 μοντέλα για κάθε τύπο μηχανήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής.


Δυνατότητες Εφαρμογής Αντλιών Θερμότητας Inventive Energy

 1. Τύπος ΙΕΗ: Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 2. Τύπος ΙΕC: Ψύξη – θέρμανση
 3. Τύπος ΙΕC-R: Ψύξη – θέρμανση & ανάκτηση θερμότητας με το ίδιο μηχάνημα.
 4. Τύπος ΙΕC-RH: Ψύξη – θέρμανση – ανάκτηση & παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με το ίδιο μηχάνημα.


Λειτουργία Αντλίας Θερμότητας Inventive Energy – Πλεονεκτήματα

Οι αντλίες θερμότητας Inventive Energy, για παραγωγή ζεστού νερού, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη αντλία θερμότητας, κατασκευάζονται για την επίτευξη μέγιστης απόδοσης στο μικροκλίμα της κάθε περιοχής.

Ο εναλλάκτης ψυκτικού ρευστού – νερού, είναι τύπου κελύφους σωλήνα (shell-tube) χαλκού/χαλκού, με δοκιμή αντοχης στα 65bar και μέγιστη πίεση λειτουργίας 45bar, σε αντίθεση με τους ανοξείδωτους πλακοειδείς εναλλάκτες, οι οποίοι έχουν δοκιμή αντοχής στα 50bar και μέγιστη πίεση λειτουργίας στα 45bar.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους πλακοειδείς εναλλάκτες είναι:

 • Μεγαλύτερη χωριτικότητα αποθήκευσης ψυκτικού ρευστού κατά 80%
 • Μεγαλύτερη αντοχή σε υδραυλικά πλήγματα
 • Πολύ μεγαλύτερη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια της απόψυξης

Οι αντλίες θερμότητας Inventive Energy είναι οι μόνες που διαθέτουν επιπλέον εναλλάκτη ψυκτικού ρευστου/ψυκτικού ρευστού (χαλκού/χαλκού) και ειδικό λογισμικό, ώστε να επιτυγχάνεται:

 • Διόρθωση υπερθέρμανσης αερίου
 • Διόρθωση υπόψυξης υγρού
 • Έλεγχος θερμοκρασίας συμπιεστή και κατ’ επέκταση διόρθωση της καμπυλης λειτουργίας του

Με τις παραπάνω λειτουργίες μεγιστοποιείται ο βαθμος απόδοσης (COP), παρέχεται ζεστό νερο έως 65οC (με έναν συμπιεστή) και λειτουργεί το σύστημα με απόλυτη αξιοπιστία ακόμα και σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος (-10 έως 50 °C).

H αντλίες θερμότητας φέρουν, συμπιεστή SANYO SCROLL και κυκλοφορητή WILO. Τα ηλεκτρονικά μέρη κατασκευάζονται στην Ευρώπη και το software είναι πνευματική ιδιοκτησία της Inventive Energy.

Λόγοι χαμηλού κόστους συντήρησης και επισκευής, οδήγησαν στην επιλογή ελέγχου on-off με άφορτη εκκίνηση και μόνιμη διόρθωση συνημιτόνου, αντί συστήματος inverter.

Το αποτέλεσμα αυτών των εφαρμογών είναι η επίτευξη μέσου ετήσιου βαθμού απόδοσης (COP) περισσότερο από 5.5. Το κόστος συντήρησης και επισκευής είναι 50-80% χαμηλότερο σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Εγγύση καλής λειτουργίας 3έτη χωρίς ειδικούς όρους, εφόσον εχουν ακολουθηθoύν οι οδηγίες εγκατάστασης.


Παράδειγμα εφαρμογής σε ξενοδοχείο για παραγωγή ΖΝΧ ή κλιματισμού

Για ένα ξενοδοχείο δυναμικότητας 100 κλινών (50 δωματίων) απαιτείται ΖΧΝ 55 °C
100 άτομα ×
 40 lt = 4.000 lt την ημέρα (24h)

Για θερμοκρασία κρύου νερού 20 °C χρειάζονται για την παραπάνω ποσότητα νερού
4.000 
lt × 35 °= 140.000 Kcal ή 162,4 kWh


Το κόστος της παραπάνω κατανάλωσης ενέργειας είναι:

 • Με αντιστάσεις: για τιμή ηλ. ρεύματος 0,162€/kWh – κόστος 0,162 × 162,4 = 26,3€
 • Με Πετρέλαιο Κινησης: για τιμή 1.15€/lt και απόδοση 10kWh/lt – κόστος 1.15 × 16,24 = 18,7€
 • Με Πετρέλαιο Θέρμανσης: για τιμή 0.75€/lt και απόδοση 10kWh/lt – κόστος 0.75 × 16,24 = 12,2€
 • Με Αντλία Θερμότητας: για τιμή ηλ. ρεύματος 0,162€/kWh και απόδοση αντλίας θερμότητας (COP):
  • (COP) 4 – κόστος 0,162 × 162,4/4 = 6,6€
  • (COP) 7 – κόστος 0,162 × 162,4/7 = 3,8€

Πίνακας Αποδόσεων

Μονάδες Παραγωγής Ζεστού Νερού IEH

Μοντέλο

IEH 50

IEH 75

IEH 100

IEH 160

IEH 200

IEH 250

Θερμική Απόδοση (kW)

5,0–7,0

8,0–11,2

11,0–15,8

16,5–23,7

20,8–29,2

26,0–36,5

COP

4,8–6,7

4,6–6,5

5,1–7,7

5,2–7,6

4,9–7,1

4,6–6,4

Μονάδες Ψύξης – Θέρμανσης ΙEC

Μοντέλο

 

 

IEC 100

IEC 160

IEC 200

IEC 250

Θερμική Απόδοση (kW)

 

 

11,0–15,8

16,5–23,7

20,8–29,2

26,0–36,5

COP

 

 

5,1–7,7

5,2–7,6

4,9–7,1

4,6–6,4

Ψυκτική Απόδοση (kW)

 

 

9,4–13,3

14,1–19,9

17,9–24,6

22,3–30,8

EER

 

 

4,7–5,3

4,8–5,3

4,9–5,4

4,7–5,2