Φωτοβολταϊκα : Η μεγαλύτερη σκίαση την μικρότερη ημέρα του χρόνου - 21 Δεκεμβρίου  

Η ενεργειακή αποδοτικότητα μιας Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και η μεγιστοποίηση της παραγωγής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την σκίαση στα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Ο επαναλαμβανόμενος ή μόνιμος σκιασμός έστω και σε ένα μικρό μέρος της Φ/Β συστοιχίας προκαλεί σημαντικές απώλειες ισχύος και εν δυνάμει μπορεί να δημιουργήσει ανάστροφα ρεύματα στις στοιχειοσειρές. Τα ανάστροφα ρεύματα προκαλούν θερμική καταπόνηση στις κυψέλες και αυξάνουν την πιθανότητα δημιουργίας του φαινομένου «Hot Spot» το οποίο καταστρέφει το πλαίσιο και ζημιώνει σημαντικά την επένδυση.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η γωνία του ήλιου ως προς το επίπεδο της γης μεταβάλλεται καθημερινά (μέγιστο ύψος το καλοκαίρι, ελάχιστο το χειμώνα). Παρατηρούμε ότι την 21η Ιουνίου (θερινό ηλιοστάσιο) ότι ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του ορίζοντα (12:00 το μεσημέρι) ενώ την 21η Δεκεμβρίου (χειμερινό ηλιοστάσιο) ο ήλιος διαγράφει τη μικρότερη καμπύλη στον ορίζοντα και τη μικρότερη ηλιακή γωνία (12:00 το μεσημέρι).

Η Ενεργειακή Μελέτη ή Μελέτη Σκίασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου έργου που σας παραδόθηκε από την εγκαταστάτρια εταιρεία, και προβλέπει τις απώλειες που αποδέχθηκε ως παραδοχή κατά τη μελέτη της δικής σας περίπτωση.

Η Μελέτη σκίασης θα πρέπει να καταδεικνύει ότι τους μήνες του χειμώνα, η παραγωγή είναι μικρότερη και το ύψος των απωλειών λόγω σκίασης το μέγιστο επιτρεπτό.

Κάθε Φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει να μελετάται ως προς το ενδεχόμενο μερικής ή ολικής σκίασής κατά τη διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε σκίαση παρατηρείται σε χρονικό διάστημα μεταξύ 09:00 έως 15:00 (Κ.Α.Π.Ε.) για οποιαδήποτε μέρα του έτους, τότε η εγκατάστασης Φ/Β πλαισίων δεν θεωρείται βέλτιστη

Ένας πρακτικός κανόνας-οδηγός είναι η πρόβλεψη αποφυγής σκίασης την 21η Δεκεμβρίου όπου και παρατηρείται η δυσμενέστερη περίπτωση (λόγω μικρής ηλιακής γωνίας)

Αν η σκίαση είναι αναπόφευκτη και ο χώρος περιορισμένος, τότε ο αρμόδιος υπεύθυνος Μηχανικός Μελέτης/Εγκατάστασης οφείλει να χρησιμοποιήσει βέλτιστα τον χώρο εγκατάστασης, ελαχιστοποιώντας την σκίαση, και οφείλει να χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με συγκεκριμένες ρυθμίσεις για να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες.

Πολλές Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στερούνται τέτοιας Μελέτης και κατάλληλης παραμετροποίησης εξοπλισμού γεγονός που έχει ως συνέπεια την ζημία σε παραγωγή και λειτουργία.

Η παρατήρηση της σκίασης από τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, κατά τη 21η Δεκεμβρίου, καταδεικνύει τις μεγαλύτερες απώλειες του έτους. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αντιληφθεί την ύπαρξη σημαντικών σκιάσεων νωρίς, (μικρής ή μεγάλης έκτασης) υπάρχει μεθοδολογία και τρόπος επανόρθωσης σε κάθε εγκατεστημένο σύστημα.

Η RENEVOL, ούσα μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα με άρτια ειδικευμένο προσωπικό στον τομέα των ενεργειακών έργων και πιστοποιημένο κατά το μόνο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών PV TRIN, μπορεί να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη και αποδοτική λειτουργία των Φ/Β εγκαταστάσεων.

Η RENEVOL παρέχει πακέτα βελτιστοποίησης εγκαταστάσεων και υπηρεσιών συντήρησης Οικιακών και Φωτοβολταϊκών πάρκων

Την 21η Δεκέμβρη παρατηρήστε την εγκατάσταση σας και καλέστε τη RENEVOL, για οποιαδήποτε απορία πιθανόν να έχετε στο 210 41.22.759 για να εξετάσουμε την περίπτωση σας.