Αυτόνομα ΣυστήματαΑυτόνομα Συστήματα


Εάν θέλετε να ηλεκτροδοτήσετε απομακρυσμένες καταναλώσεις, εάν επιθυμείτε ασφάλεια των συσκευών σας, εάν δεν σας ηλεκτροδοτεί η ΔΕΗ Α.Ε, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα αυτόνομο σύστημα φωτοβολταϊκών είτε υβριδικό με αποτέλεσμα την αδιάλειπτη κάλυψη των αναγκών σας. 


Γιατί να πληρώνετε όλο τον χρόνο πάγια στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, όταν επισκέπτεσθε λίγες ημέρες τον χρόνο την εξοχική σας κατοικία; Εγκαθιστώντας ένα αυτόνομο σύστημα μπορείτε να καλύψετε τις ενεργειακές σας ανάγκες χωρίς να πληρώνετε τα αυξημένα τιμολόγια του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας 

H RENEVOL, σχεδιάζει, εγκαθιστά και συντηρεί αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, χρησιμοποιώντας επώνυμο και ενδεδειγμένο ανά χρήση εξοπλισμό. 


Ενδεικτικά ως εξοπλισμός αυτονόμου Φωτοβολταϊκού νοείται:

α. Φωτοβολταϊκά πλαίσια
β. Ρυθμιστής Φόρτισης
γ. Συσσωρευτές κατάλληλου τύπου (Gel ή οξέων)
δ. Αντιστροφέας ισχύος
ε. Ηλεκτρολογικό/διακοπτικό υλικό
στ. Βάσεις στήριξης

Επικοινωνήστε μαζί μας, για την ανάπτυξη μοντέλου των δικών σας αναγκών.