Βιομηχανική Στέγη



Βιομηχανική Στέγη



Εάν έχετε διαθέσιμη βιομηχανική στέγη, μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την επιχείρηση σας και να δημιουργήσετε κεφάλαιο από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε βιομηχανική στέγη, είναι μία ταχύτατη διαδικασία με μειωμένες ανάγκες αδειοδότησης.