Έλεγχος / Πιστοποίηση ΕγκατάστασηςΈλεγχος & Πιστοποίηση Εγκατάστασης

1. Βελτιστοποίηση οικιακού συστήματος

Μεγάλη μερίδα οικιακών φωτοβολταϊκών δεν εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της και δεν παράγει όσο θα έπρεπε από λάθος του κατασκευαστή – Μελετητή. Καταγράφουμε-προτείνουμε – Υλοποιούμε και έχετε αύξηση της παραγωγής ενέργειας και τον εσόδων σας.

2. Συντήρηση συστήματος

Για να αμείβεστε σύμφωνα με τις δυνατότητες του συστήματος σας, η συντήρηση αποτελεί ορόσημο. Ότι συντηρείται… λειτουργεί και ότι συντηρείται αποτελεσματικά… αποδίδει. Αναλαμβάνουμε την συντήρηση του πάρκου και του οικιακού φωτοβολταϊκού σας και σας εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία και τα αναμενόμενα έσοδα σας.

3. 24 ωρη – Τεχνική υποστήριξη

Σε περίπτωση που το σύστημα σας υπολειτουργεί είτε υποστεί βλάβη, γιατί να αναμένετε την καταμέτρηση παραγόμενης ενέργειας για να το αντιληφθείτε όταν θα έχετε απολέσει μέρος των εσόδων σας; Παρακολουθούμε για εσάς το φωτοβολταϊκό σας σύστημα και σας ενημερώνουμε άμεσα. Μεταβαίνουμε εντός 24 ωρών στον τόπο εγκατάστασης και δρομολογούμε την επίλυση του προβλήματος

4. Πιστοποήση φωτοβολταϊκού σταθμού

Η εταιρεία μας παρέχει την δυνατότητα ελέγχου και πιστοποίησης της εγκατάστασης σας κατά τα πρότυπα που επιθυμείτε είτε κατά τα πρότυπα διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων, προσφέροντας σας πλήρες ενεργειακό report, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.