Ενεργειακή Επιθεώρηση


Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο πλέον για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση, ή ακόμη και ανακαίνιση ακινήτου (μεγαλύτερου των 50 τετραγωνικών μέτρων).

Η RENEVOL, διαθέτει άρτια καταρτισμένους Μηχανικούς, που έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν το απαραίτητο Ενεργειακό Πιστοποιητικό, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά από αυτοψία και μετρήσεις στον χώρο ενδιαφέροντος.

Επιπροσθέτως, σας παράσχουμε εντελώς δωρεάν, συμβουλές για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και για την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικότερων προς το περιβάλλον.


TI EINAI TO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. πιστοποιητικό στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.

Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

Η έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού απαιτείται για όλα τα κτήρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κ.λπ.), ως εξής:

Νεόδμητα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου.

Υφιστάμενα Κτίρια:

Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτηρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτηρίου (π.χ. διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτηρίου.

Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτηρίου για κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

Δεν απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α. στην προκειμένου για :

Κτήριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. (π.χ. ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ.)

Κτήρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.