Εξοπλισμός Plugwise

Διαχειριση & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με το συστημα plugwise

Πράσινη ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν χρησιμοποιούμε.....

Στη σημερινή δύσκολη για όλους οικονομική συγκυρία, εταιρείες και οργανισμοί αναζητούν τρόπους μείωσης του λειτουργικού τους κόστους.

Ο βέλτιστος τρόπος διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, είναι το να κατέχουμε την πληροφορία για του πού, πότε, γιατί  και πόση ενέργεια καταναλώνουμε.  

Όσο λεπτομερέστερη είναι αυτή η πληροφορία τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα ορθολογικότερης διαχείρισης της κατανάλωσής της άρα και μεγαλύτερη πιθανότητα μείωσης αυτής της κατανάλωσης.


Το Πρόβλημα

Έρευνα του Οργανισμού Κοινωνικής Ευθύνης Ethical Junction Org. (http://www.ethical-junction.org/), το 2010  σε 10.000 επιχειρήσεις της Ε.Ε.,  έδειξε ότι το 46% της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται εκτός ωραρίου εργασίας των επιχειρήσεων αυτών.


Η Λύση

Συνήθως η απόκτηση της κατάλληλης πληροφορίας που αφορά ένα πρόβλημα και η μετατροπή της σε γνώση, αποτελεί το μισό της λύσης αυτού του προβλήματος.

Η μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί παγκόσμια ανησυχία. Οι μηχανισμοί που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε αυτή τη μείωση, θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

Μέτρηση

Μέτρηση και παρακολούθηση της καταναλισκόμενης ενέργειας σε επίπεδο συσκευών.

Γνώση – Συμπεράσματα

Με την γνώση που μπορεί να αποκτηθεί μέσα από τις μετρήσεις – αναφορές, αποκτούμε τη γνώση για το πού και πότε άσκοπα καταναλώνουμε ενέργεια.

Ενέργεια - Δράση

Δημιουργούμε εκείνες τις διαδικασίες – ενέργειες έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως θα καταναλώνουμε ενέργεια μόνον όταν τη χρειαζόμαστε πραγματικά.

Εξοικονόμηση - Αποτέλεσμα

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην επιθυμητή εξοικονόμηση, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να αναλυθεί σε:

o   Καλύτερο περιβάλλον (μείωση των εκπομπών CO2)

o    Μείωση λειτουργικού κόστους της επιχείρησης - οργανισμού.

 

Τι είναι

Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας Plugwise, αποτελείται από έξυπνα εξαρτήματα τα οποία μετρούν τη κατανάλωση ενέργειας και επιτρέπουν την αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των συσκευών, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στα λειτουργικά κόστη, αλλά και στο αποτύπωμα CO2.

Τα εξαρτήματα αυτά τοποθετούνται στην πρίζα, στο ηλεκτρικό κύκλωμα ή τον ηλεκτρολογικό πίνακα και μετρούν την κατανάλωση ενέργειας, μεταδίδοντας τα δεδομένα μέσω ασύρματου δικτύου (Zigbee 2,4GHz Dynamic MESH) σε ειδικό USB Stick το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή στον οποίο εγκαθίσταται το λογισμικό του συστήματος.

Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί


Κτίρια επιχειρήσεων ή καταστημάτων

Βιομηχανίες

Βιοτεχνικά κτίρια

Μεγάλα Καταστήματα & Supermarkets

Αλυσίδες καταστημάτων

Τι μπορεί να ελέγξει


Συνολική εγκατάσταση

Μεμονωμένοι όροφοι ή τομείς

Φωτισμός

Γραμμές Παραγωγής

Μηχανήματα

Κλιματισμός

Ψύξη

Καταναλώσεις μεμονωμένων καταστημάτων

Φωτοβολταϊκά & Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Real-time (Πραγματικού Χρόνου)


PLUGWISE + Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι ΑΠΕ αποτελούν μία σημαντική επένδυση και το Plugwise, σύμφωνα με την εταιρεία,   σας βοηθάει να επιβεβαιώσετε ότι, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Μεγάλο πλεονέκτημα του μετρητή είναι ότι, σας δίνει την δυνατότητα σύγκρισης της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη.


Τα πλεονεκτήματα του PLUGWISE


Ασύρματο σύστημα διαχείρισης ενέργειας

Γνώση και πληροφορία ακόμα και σε επίπεδο θέσης εργασίας ή πρίζας

Εύκολη εγκατάσταση

Ιδιαίτερα εύκολη παραμετροποίηση συστήματος

Ασφάλεια δεδομένων

Offline λειτουργία συστήματος

Χαμηλό κόστος συνεπώς πολύ μικρός χρόνος απόσβεσης επένδυσης

Εντοπισμός περιθωρίων εξοικονόμησης ενέργειας ως 40%

Αποκάλυψη ενεργοβόρων συσκευών

Απαλοιφή σπατάλης εκτός ωραρίου

Οι απεικονίσεις πραγματικού χρόνου παρακινούν τους χρήστες και βελτιώνουν την                        αποτελεσματικότητα

Τα εργαλεία ανάλυσης ιστορικών δεδομένων βοηθούν στην επίτευξη διαρκών μειώσεων

Ενδείξεις των σημαντικότερων παραμέτρων για την σωστή διαχείριση ενέργειας

Οποιαδήποτε μέτρα και αν πάρετε, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας,  θα μπορείτε να         δείτε και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα

Ενδείξεις ρύπων

Δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο αλλά και ιστορικά ακόμη και μακριά           από την επιχείρησή σας

Δυνατότητα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα των μετρήσεων, καθημερινά μέσω e-mail.

  

Πώς ξοδεύουμε ρεύμα χωρίς να το γνωρίζουμε;

Στην κατοικία μας το σύστημα Plugwise βασίζεται στην απλή λογική της οικονομίας του ρεύματος. Κλείνουμε τα φώτα, τους διακόπτες, βγάζουμε τις πρίζες όταν κρίνουμε πως ξοδεύουν άσκοπα ρεύμα. Όταν βρισκόμαστε στο σπίτι μας, θεωρητικά μπορούμε να ελέγχουμε ποιες ηλεκτρικές συσκευές καταναλώνουν ρεύμα και να παρέμβουμε. 

Στον εργασιακό μας χώρο είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελέγξουμε την κατανάλωση ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει η κοινή αίσθηση και ανάγκη για οικονομία στην κατανάλωση του ρεύματος. Το ρεύμα θεωρείται κρίσιμο και απαραίτητο για την λειτουργία μίας επιχείρησης και καταναλώνεται χωρίς κανένας να υπολογίζει την ποσότητα ενέργειας δαπανούμε όλοι μας εντελώς άσκοπα. Ένα ανοικτό air condition που εργάζεται σε εργασιακό περιβάλλον χωρίς την παρουσία υπαλλήλων εντός δωματίου, είναι φαινόμενο που συναντάται συχνά. Αντίστοιχα παραδείγματα, αναφέρονται ενδεικτικά:   

Ένας λαμπτήρας που καίει άσκοπα εκτός εργασιακού ωραρίου

Μία μηχανή του καφέ που παραμένει ανοικτή όλο το 24ωρο,

Ένας ψύκτης που δροσίζει ή θερμαίνει το νερό που καταναλώνει το προσωπικό και δεν κλείνει ποτέ,

Ένα αερόθερμο που έμεινε ανοικτό γιατί ξεχάστηκε,

Ένα ψυγείο σε εργασιακό περιβάλλον που δουλεύει επι 24ώρου βάσεως μόνο για να φιλοξενεί παγάκια και μπουκάλια νερού

Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που παραμένει ανοικτός εκτός ωραρίου ή ένας υπολογιστής που θεωρητικά έχει κλείσει με shut down μέσω του λειτουργικού του συστήματος,

Ένας εκτυπωτής ή ένα φωτοτυπικό μηχάνημα που βρίσκεται σε stand byλειτουργία κτλ

  

Τι πληρώνουμε σήμερα

Τα παραδείγματα είναι πολλά και ποικίλα. Αν όμως μπούμε στη λογική να αθροίσουμε όλη αυτή την ενέργεια που δαπανούμε άσκοπα, θα διαπιστώσουμε πως από το σύνολο του ρεύματος που καταναλώνει μία μέση επιχείρηση μόλις το 55 με 60 % αντιστοιχεί σε κάλυψη πραγματικών αναγκών. Το υπόλοιπο 40 με 45% του ρεύματος που δαπανάται είναι άσκοπη κατανάλωση. Είναι ένα τεράστιο ποσό χρημάτων που απεμπολεί κυριολεκτικά μία επιχείρηση γιατί δεν έχει αντιληφθεί πως ξοδεύονται.


Πώς δουλεύει το σύστημα Plugwise

Το Plugwise τοποθετείται πολύ εύκολα σε έναν εργασιακό χώρο. Πάνω στις πρίζες τοποθετούνται τα βασικά εξαρτήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους ασύρματα (wifi) στα πλαίσια του δικτύου Zigbee Τα δεδομένα της κατανάλωσης αποστέλλονται σε ένα USB Stick που είναι συνδεδεμένο με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, στον οποίο και γίνεται η διαχείριση του συστήματος από ένα ειδικό λογισμικό. Μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του συστήματος θα έχετε για πρώτη φορά εικόνα, για την ποσότητα ρεύματος που καταναλώνουν οι ηλεκτρικές σας συσκευές. Αλλά πέραν της εικόνας και της καταγραφής των δεδομένων της κατανάλωσης, θα μπορείτε πλέον να έχετε και τη δυνατότητα της διαχείρισης. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να βάλετε σε πρόγραμμα όλες τις ηλεκτρικές σας συσκευές. Να ορίσετε να εργάζονται μόνο στο πλαίσιο του χρόνου εργασίας σας και όχι εκτός αυτού του πλαισίου. Να μην γίνεται δηλαδή άσκοπη δαπάνη ενέργειας εκτός του χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος Plugwise 

Για να εφαρμοστεί το σύστημα Plugwise δεν χρειάζεται ειδική υποδομή σε έναν εργασιακό χώρο, παρά μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα διαχειριστεί τα δεδομένα. Το σύστημα για την μέτρηση και διαχείριση ενέργειας χρησιμοποιεί ως βασικά εξαρτήματα, τις συσκευές με την ονομασία Circle. Τα circles τοποθετούνται σε όλες τις πρίζες που έχουμε ηλεκτρικές συσκευές.

Από την ομάδα των circles υπάρχει μία διαχειρίστρια πρίζα με την ονομασία Circle + που αναλαμβάνει το ρόλο του συντονισμού του δικτύου Plugwise. Αυτή αναλαμβάνει να μεταφέρει τα δεδομένα που συλλέγει από τα υπόλοιπαCicles. Ως συσκευή είναι όμοια με αυτή του απλού circle, διαφοροποιείται όμως στο χρώμα για να ξεχωρίζει.

Το Stick είναι ένα USB Stick που συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αναλαμβάνει να υποδέχεται τα δεδομένα που προωθεί το δίκτυο των Circles. Λειτουργεί ως κεραία του συστήματος.  

Για την παραμετροποίηση και ανάλυση των δεδομένων του συστήματος, χρησιμοποιείται το λογισμικό Plugwise με την ονομασία Source . Το λογισμικό απεικονίζει την κατανάλωση και τα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας και επιτρέπει τον προγραμματισμό των συσκευών.


Επέκταση του συστήματος Plugwise

Εφόσον επιθυμούμε να συμπεριλάβουμε στο σύστημα Plugwise και τους λαμπτήρες ή ηλεκτρικές συσκευές που δεν λαμβάνουν την ενέργεια από πρίζες όπως π.χ. Air condition , θα χρησιμοποιήσουμε το εξάρτημα με την ονομασία Stealth. Τοποθετείται στον πίνακα και αναλαμβάνει την διαχείριση όλων ηλεκτρικών συσκευών αυτής της κατηγορίας. 

Εάν επιθυμούμε να ελέγχουμε τις συσκευές μας με διακόπτη, το σύστημα Plugwise μας δίνει αυτή την δυνατότητα. Το Switch αναλαμβάνει το ρόλο του ασύρματου διακόπτη και μπορεί να προγραμματιστεί να ανοίγει και να κλείνει το σύνολο των circles και stealth που έχουμε προγραμματίσει ή groups που έχουμε εμείς επιλέξει. Ασύρματος, ελαφρύς, δ και προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: με ένα πλήκτρο ή με δύο πλήκτρα (εφόσον επιθυμούμε να προγραμματίσουμε διαφορετικά group ή  χώρους)

Τι γίνεται όμως εάν ο επαγγελματικός χώρος που μας ενδιαφέρει να εντάξουμε το σύστημα Plugwise, δεν έιναι ένα επίπεδο ενός μεγάλου ενιαίου χώρου, αλλά ένα πολυόροφο κτίριο ή ένα κτιριακό συγκρότημα ;  Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα του δικτύου Plugwise και μέσω του δικτύου της δομημένης καλωδίωσης, όπου είναι συνδεδεμένοι όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Η μεταφορά των δεδομένων του συστήματος σε ένα switch και στο πρωτόκολλο TCP/IP γίνεται με την διαμεσολάβηση της συσκευής με την ονομασία Stretch Lite Pro. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε διαμεταγωγή των δεδομένων του δικτύου, ακόμα και εάν αφορά απομακρυσμένα σημεία εντός χώρου μακρυά απο την εμβέλεια των circles.


Εφαρμογές συστήματος Plugwise

Θεωρητικό παράδειγμα Α : «Η ανάγκη μου είναι να μάθω τι καταναλώσεις έχει το υποκατάστημα της επιχείρησης μου και να παρεμβαίνω όταν κρίνω ότι χρειάζεται.»

ΛΥΣΗ: Ελέγχω εξ αποστάσεως τις καταναλώσεις του υποκαταστήματος της επιχείρησης μου, που βρίσκεται σε άλλη πόλη απο την έδρα της επιχείρησης. Μπορώ να παρέμβω και να κλείσω τα φώτα που έμειναν ανοικτά. Ίσως και τα κλιματιστικά. Χρησιμοποιώ ένα Stretch Lite Pro και μέσω του δικτύου VPN που υπάρχει.

Θεωρητικό παράδειγμα Β:  «Η ανάγκη μου είναι να μπορώ να δείχνω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου το καλοκαίρι ενώ στην πραγματικότητα απουσιάζω σε διακοπές. Φοβάμαι να μην πέσω θύμα διάρρηξης

ΛΥΣΗ:  Έχω προγραμματίσει το φως της εξώθυρας να ανοίγει και να σβήνει σε διαφορετικούς χρόνους καθημερινά, ώστε να μην εμφανίζεται ότι λειτουργεί χρονοπρογραμματισμός. Για δύο ημέρες προγραμματίζω έναρξη της συσκευής ραδιοφώνου δυνατά μουσική. Τα φώτα που του διαμερίσματος που φαίνονται από το δρόμο, φροντίσω να τα κρατάω αναμμένα σε μη επαναλαμβανόμενους χρόνους ώστε να δημιουργείται η εντύπωση πως κάποιος βρίσκεται στο σπίτι. Αυτό μπορώ να το κάνω με ένα Circle+, ένα Circle, ένα Stick και ένα Stealth που έχω τοποθετήσει στον ηλεκτρολογικό πίνακα.

Θεωρητικό παράδειγμα Γ:  «Η ανάγκη μου είναι να μπορώ να ελέγχω ένα ολόκληρο κτίριο και να μπορώ να έχω κλείνω το βράδυ όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τα φώτα, πλην του συναγερμού

ΛΥΣΗ: Έχω προγραμματίσει όλα τα circles και τα Stealth πάνω σε ένα κεντρικό ασύρματο διακόπτη Plugwise. Με ένα πάτημα του διακόπτη κλείνω όλες τις καταναλώσεις στο κτίριο. Μπορώ δε, να τον αφήσω στον φύλακα του κτιρίου εάν χρειαστεί. Εναλλακτικά μπορεί να έχει ένα Touch Pad με το λογισμικό Floor Plan της Plugwise και να ελέγχει όλους του ορόφους του κτιρίου με ένα απλό άγγιγμα στο touch pad.

Θεωρητικό παράδειγμα Δ: «Δεν με νοιάζει να εξοικονομήσω ενέργεια. Η ανάγκη μου είναι να λειτουργούν μονίμως τα ψυγεία (ή οι μηχανές) της επιχείρησης μου και επιθυμώ να γνωρίζω εάν πάντα λειτουργούν

ΛΥΣΗ:  Εφόσον δεν καταναλώνουν περισσότερο απο 16 Α το σύστημα Plugwise μπορεί να προγραμματιστεί να σας στέλνει μία ειδοποίηση (με email ή με SMS) εφόσον διαπιστωθεί ότι η συσκευή δεν καταναλώνει ρεύμα ή ότι δεν καταναλώνει πάνω απο ένα επίπεδο Watt που ορίσατε εσείς ως όριο ασφαλείας.

Case Studies απο πραγματικές εφαρμογές συστήματος Plugwise

Κατάστημα Retail

Σε υποκατάστημα μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες Retail ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε το σύστημα Plugwise. Το υποκατάστημα λειτουργεί έξι ημέρες την εβδομάδα από τις 10:00πμ έως τις 9:00μμ μέσα σε εμπορικό κέντρο. Ο πελάτης ενδιαφερόταν για τη γενικότερη μείωση των λειτουργικών εξόδων των υποκαταστημάτων.

Υλοποιήθηκε το σύστημα Plugwise όπου εγκαταστάθηκαν έξυπνοι μετρητές σε ηλεκτρικές συσκευές εντός του καταστήματος. Μετά από ένα μήνα αναλύσαμε την καταγραφή των καταναλώσεων και  στη συνέχεια υλοποιήθηκε χρονοπρογραμματισμός για την προγραμματισμένη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ένα μήνα μετά, υπήρχε μείωση στην κατανάλωση κατά 46%.