Εταιρική και κοινωνική Ευθύνη Ε.Κ.Ε.


Η εταιρία RENEVOL προσεγγίζει με ευαισθησία σε θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον, εφαρμόζει πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με στόχο την προσφορά για έναν καλύτερο κόσμο. Οι πρακτικές του Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης  είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρίας.

Ίσες Ευκαιρίες

Η πολιτική της RENEVOL είναι αντίθετη σε πρακτικές διακρίσεων. Εφαρμόζει ένα αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων, έχοντας ως βασικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων την επιστημονική κατάρτιση, την αναλυτική σκέψη, την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα, τη δυνατότητα ομαδικής εργασίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Διαδίκτυο

Η εταιρεία RENEVOL από τον 01/2013, έχει πιστοποιηθεί με αριθμό μητρώου 1356024212 για τον ιστότοπο www.renevol.gr, φέροντας το ειδικό seal του οργανισμού TRUSTWEB περί ενσωμάτωσης των βασικών και απαραίτητων λειτουργιών που πρέπει να έχει κάθε ιστότοπος στο Internet αναβαθμίζοντας έτσι την συνολική ποιότητα του ελληνικού Ιστού. 

Τεκμήριο: Πιστοποιητικό TRUSTWEB

Εκπαίδευση Προσωπικού

Η φιλοσοφία της RENEVOL εστιάζεται στη «δια βίου μάθηση» των εργαζομένων καθώς και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρία παρέχει στους εργαζομένους της συστηματική εκπαίδευση εντός και εκτός εταιρίας, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τη θέση απασχόλησής τους. 

Δίκτυο Υπεύθυνων οργανισμών και Ενεργών Πολιτών Quality Net

Η RENEVOL, από το 2013 είναι ενταγμένςι στο δίκτυο υπεύθυνων οργανισμών και ενεργών πολιτών Quality Net, ως μία υπεύθυνη επιχείρηση με την σφραγίδα δέσμευσης υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Τεκμήριο

Πιστοποίηση ECO-Commerce από την Ε.Σ.Ε.Ε.

Η RENEVOL, από το 2014 είναι πιστοποιημένη από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) ως εμπορική επιχείρηση Πράσινη και Υπέυθυνη εκπληρώνοντας των απαιτήσεων του προγράμματος ECO-Commerce


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

--> Η RENEVOL, εφαρμόζει στα γραφεία της ολοκληρωμένο σύστημα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση μετρητών ενέργειας plugwise, οι οποίοι καταγράφουν την συνολική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται και έχουν χρονοπρογραμματιστεί ούτως ώστε να μειώνουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μη-εργάσιμες ώρες ανά θέση εργασίας μειώνοντας κατά τουλάχιστον 25% την κατανάλωση ηλεκτιρκής ενέργειας

--> Η RENEVOL εφαρμόζει στα γραφέια της ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών διαμέσου του δικτύου ΑΦΗΣ και ανακύκλωση χαρτιού

--> Η RENEVOL από το 2013, συμμετέχει στη καμπάνια GREECE LETs DO IT, η οποία είναι εθελοντική και ανέλαβει τον καθαρισμό της παραλίας στη θέση «Βοτσαλάκια» στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας ανανεώνοντας το ραντεβού για τις 6 Απριλίου 2014 (http://www.letsdoitgreece.org/)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εταιρεία RENEVOL σε συνεργασία με εκπροσώπους της Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία της τόσο σε μελετητικό όσο και κατασκευαστικό επίπεδο, συμμετέχοντας με τις εισηγήσεις της, σε δράσεις και εκδηλώσεις εκπαίδευσης που θα αποτελέσουν ερέθισμα για τις επόμενες γεννεές επιστημόνων και τεχνιτών

--> Συμμετοχή με δύο εισηγήσεις στο Διεθνές γεγονός, Innovation Week on R.E.S. 2013 -  "Εβδομάδα Καινοτομίας επί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με έμφαση στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα", που πραγματοποιήθηκε από τo εργαστήριο ήπιων Μορφών Ενέργειας και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Εισηγήσεις

Ευχαριστήρια Επιστολή από τον κ. Σωκράτη Καπλάνη Πρόεδρο του Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

--> Παρουσίαση Θεωρητικού Τεχνικού Σεμιναρίου Α.Π.Ε., στη 3η Σχολή Επαγγελματικής κατάρτισης Δραπετσώνας στη 3η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) Δραπετσώνας, στα τμήματα Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων.  Η RENEVOL, παρουσίασε εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) στους τομείς : Ηλιακής - Αιολικής - Υδροηλεκτρικής - Κυματικής - Παλιρροϊκής Ενέργειας - Βιομάζας - Γεωθερμίας 

Ευχαριστήρια Επιστολή 3ης Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δραπετσώνας