Μελέτες Εξοικονόμησης ΕνέργειαςΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Τα κτίρια στην Ελλάδα καταναλώνουν το 40% της συνολικής ενέργειας της χώρας και συμβάλουν κατά 50% στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, κυρίως μέσα από την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το 80% της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια εξυπηρετεί ανάγκες δροσισμού και θέρμανσης

Η Εξοικονόμηση ενέργειας στις οικίες μεταφράζεται σε μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας της οικίας σε ποσοστό 50-75%.

Σε ένα κτίριο μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια :
  • Αλλάζοντας την θερμομόνωση του κελύφους
  • Εφαρμόζοντας βιοκλιματικές προσεγγίσεις
  • Εφαρμόζοντας αυτοματισμούς εξοικονόμησης ενέργειας
  • Με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
  • Αντικαθιστώντας τις ενεργοβόρες συσκευές
  • Επεμβαίνοντας στην λειτουργία του κτηρίου

Η RENEVOL, αναλαμβάνει την ενεργειακή καταγραφή των αναγκών σας, και εκπονεί την προσωποποιημένη μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σύμφωνα με το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, η συμμετοχή της βιομηχανίας στη συνολική κατανάλωση τελικής ενέργειας ανέρχεται περίπου στο 23% (στοιχεία Υπουργείου Ανάπτυξης, 2002). Από τη συνολική ενέργεια που καταναλώνεται στη βιομηχανία, το 26,8% είναι ηλεκτρισμός, το 67,8% παράγεται από συμβατικά καύσιμα και το 5,4% προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Η ενεργειακή ένταση (κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος) που παρουσιάζει η ελληνική βιομηχανία είναι υψηλή σε σχέση με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζουν παρεμφερή βιομηχανική δομή και ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει για τη χώρα μας κατανάλωση ενέργειας με χαμηλό βαθμό απόδοσης.

Ο χαμηλός βαθμός ενεργειακής απόδοσης της ελληνικής βιομηχανίας οφείλεται κυρίως στην έλλειψη επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και εκσυγχρονισμού.

Η RENEVOL, έχει όλους τους πόρους διά την καταγραφή, αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την εκπόνηση της μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας που θα οδηγήσει στην μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης σας.