Μελέτες Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΑναλαμβάνουμε με συνέπεια γνώση και εμπειρία, την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της εκπόνησης της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, που πρόκειται να οδηγήσουν στην έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), για τους κάτωθι τομείς :
  • Εγκατάσταση εργοστασίου παραγωγής Βιομάζας (Pellets κ.α.) (NEW) 
  • Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως ισχύος 
  • Αιολικές Εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως ισχύος 
  • Εγκατάσταση Εργοστασίων παραγωγής Φωτοβολταϊκών πλαισίων/ Αιολικών Μηχανών/ Ηλιοστατών 
  • Αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου 
  • Αγωγοί μεταφοράς υδρογονανθράκων