Οικιακό ΣύστημαΟικιακό Φωτοβολταϊκό Σύστημα


To NET- METERING 
(Ενεργειακός Συμψηφισμός) είναι γεγονός από τις 08/05/2015 σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ αρχίζει η υποδοχή νέων αιτημάτων. 

Τι είναι : 

Περιγραφή

Ø Κάθε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο (Πολίτης / Επιχείρηση / Φορέας) εφεξής καλούμενος ως «Ιδιοκτήτης» εγκαθιστώντας Φωτοβολταϊκό σύστημα, μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια

Ø Η Ενέργεια που παράγεται διοχετεύεται στο δίκτυο του παρόχου (π.χ. ΔΕΗ Α.Ε.)

Ø Ο Ιδιοκτήτης συνεχίζει και καταναλώνει την ενέργεια που κατανάλωνε μέχρις σήμερα

Ø Ανά 4 μήνες πραγματοποιείται ενεργειακός συμψηφισμός (Ενέργεια που καταναλώθηκε; μείον Ενέργειας που παράχθηκε)

o Εάν η ενέργεια που παράχθηκε είναι μεγαλύτερη από αυτή που καταναλώθηκε τότε πιστώνεται στο λογαριασμό του ιδιοκτήτη

o Εάν η  ενέργεια που παράχθηκε είναι μικρότερη από αυτή που καταναλώθηκε, τότε ο ιδιοκτήτης πληρώνει ΜΟΝΟ τη διαφορά.

 Ø Ανά 12 μήνες γίνεται ο υπολογισμός του ενεργειακού ισοζυγίου και πραγματοποιείται ο ΕΤΗΣΙΟΣ ενεργειακός συμψηφισμός

o Εάν η ενέργεια που παράχθηκε είναι μεγαλύτερη από αυτή που καταναλώθηκε τότε διοχετεύεται υπέρ του δικτύου

o Εάν η  ενέργεια που παράχθηκε είναι μικρότερη από αυτή που καταναλώθηκε, τότε ο ιδιοκτήτης πληρώνει ΜΟΝΟ τη διαφορά.

Επεξήγηση

Με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών ο ιδιοκτήτης κερδίζει:

ü Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει

(Παράγει τη δική του Ενέργεια)

ü Το πρόσθετο κόστος της αλλαγής κλίμακας

ü Την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας δίχως να επηρεάζεται από καμί αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ. Πόση ήταν η αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ άραγε τα τελευταία 20 χρόνια;

ü Χρηματοδότηση μέρους του συστήματος σας με την μετακύλιση του κόστους θέρμανσης σε λύσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

ü Αύξηση των καταναλώσεων για ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης.


Λεπτόμέρειες

ØΗ ισχύς κάθε συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως 20 kWp

o   Στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά, έως 10 kWp

o   Στη Κρήτη έως 20kWp

 

ØΣυστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί

o   Κτηρίων

o   Εδάφους

o   Ή άλλων κατασκευών σε όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης (σύμφωνα με το οικείο πολεοδομικό, θεσμικό πλαίσιο.

ØΣε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτηρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση περισσοτέρου του ενός συστημάτων.

ØΚάθε Φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης