Ενεργειακές Λύσεις
Φωτοβολταϊκά Θερμικά (PV/T)O ήλιος είναι ζωή και η ηλιακή ενέργεια είναι η ενέργεια του μέλλοντος. Κάθε μέρα ανατέλλει ο ήλιος και μας χαρίζει ζέστη, φως και ενέργεια. Ενέργεια, την οποία μπορείτε με μια ηλιακή εγκατάσταση να χρησιμοποιήσετε, απλά και άνετα, είτε για να έχετε ζεστό νερό είτε για να ζεστάνετε το σπίτι σας.

Η μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα επιτυγχάνεται μέσω των θερμικών ηλιακών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούν συλλέκτες και δεξαμενές αποθήκευσης ως χωριστά υποσυστήματα, ενώ η μεταφορά της ενέργειας μέσω ενός θερμαινόμενου ρευστού πραγματοποιείται είτε με φυσική ροή είτε μέσω κυκλοφορητή.

Το παραγόμενο ζεστό νερό χρήσης από τα θερμικά ηλιακά συστήματα αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές και είναι έτοιμο προς κατανάλωση στα διάφορα σημεία του κτιρίου (ντους, πλυντήρια, κουζίνες)

Ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, το μέγεθος τους, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικού τύπου συστήματα.

Δυο κύριοι τύποι ηλιακών θερμικών συστημάτων μπορούν να διακριθούν :

α) τα συστήματα φυσικής κυκλοφορίας που χωρίζονται σε :
  • Συμπαγείς θερμαντήρες νερού ή όπως ονομάζονται αλλιώς ολοκληρωμένα συστήματα συλλέκτη-αποθήκευσης που αποτελούνται από δεξαμενές αποθήκευσης και τοποθετούνται σε μονωμένο περίβλημα με την διάφανη πλευρά προς τον ήλιο
  • Τα θερμοσιφωνικά συστήματα τα οποία στηρίζονται στην φυσική κυκλοφορία του νερού στους συλλέκτες και την δεξαμενή η οποία βρίσκετε επάνω από τον συλλέκτη

β) τα συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας που χρησιμοποιούν αντλίες, βαλβίδες και συστήματα ελέγχου και χωρίζονται σε :
  • Συστήματα ανοιχτού βρόχου τα οποία χρησιμοποιούν αντλίες για να κυκλοφορήσουν νερό χρήσης στους συλλέκτες
  • Συστήματα κλειστού βρόχου που αντλούν το ρευστό μεταφοράς θερμότητας από ένα μείγμα γλυκόλης νερού. Η θερμότητα μεταφέρεται μέσω εναλλακτών θερμότητας από το ρευστό στο νερό που αποθηκεύεται στις δεξαμενές

Οι ηλιακοί θερμαντήρες ζεστού νερού μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης μειώνοντας ταυτόχρονα τις οικιακές δαπάνες σε ενέργεια. Επίσης ξενοδοχεία, βιομηχανίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κεντρικά ηλιακά συστήματα με κεντρικούς συλλέκτες και μια κεντρική δεξαμενή διοχετεύοντας το ζεστό νερό μέσω δικτύου αγωγών.

Το ποσοστό κάλυψης των θερμικών αναγκών από ηλιακή ενέργεια αποτελεί συνάρτηση διαφόρων παραγόντων, όπως το μέγεθος επιφάνειας συλλεκτών, ο τύπος του κεντρικού συστήματος θέρμανσης, τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής κ.ά.

Η RENEVOL εντοπίζει για εσάς, τη βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση σε κάθε εφαρμογή, προτείνει συστήματα με ελάχιστο ποσοστό κάλυψης 30%.

Η εξοικονόμηση ενέργειας με την χρήση ηλιακού συλλέκτη είναι της τάξεως των 50 -70 kg πετρελαίου ανά τ.μ. συλλέκτη ανά έτος.

Η RENEVOL λύνει αυτό το πρόβλημα παρέχοντας τη βέλτιστη λύση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η άριστη ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών αποτελούν εγγύηση για την απόδοση των συστημάτων που κατασκευάζουμε.