Φωτοβολταϊκό ΠάρκοΦωτοβολταϊκό Πάρκο

Με την εγκατεστημένη ισχύ Φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων στην Ελλάδα  να ανέρχεται σε 2,64GWp εκ των οποίων τα 362,7MWp να είναι οικιακά, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι τα Φωτοβολταϊκά πάρκα σε αγρούς και βιομηχανικές στέγες αποτελούν την πλειοψηφία της εγκατεστημένης ισχύος.

Η ένταση όμως με την οποία εγκαταστάθηκαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα κατά τα τελευταία δύο έτη, με αποκορύφωμα το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορούσε να διατηρηθεί η εγγυημένη τιμή διαμέσου του συστήματος Feed In Tariff (FiT) ευνόησαν την ανάπτυξη κακοτεχνιών, επικινδύνων εγκαταστάσεων τόσο για την περιουσία σας όσο και για την απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Μήπως στο πάρκο σας έχετε παρατηρήσει:

1. Καλώδια απ'ευθείας ενταφιασμένα στο χώμα;
2. Ηλεκτρολογικούς πίνακες με οπές στο άνω μέρος;
3. Αντιστροφείς ισχύος (inverters) τοποθετημένους σε πολύ χαμηλό ύψος;
4. Φωτοβολταϊκά πλαίσια τρυπημένα στο περίβλημα τους, για να γειωθούν;
5. Έλλειψη αντικεραυνικής προστασίας;
6. Βάσεις διαβρωμένες;

Τα ως άνω αποτελούν έξι άμεσα σημεία ελέγχου του επενδυτή,για την ύπαρξη κακοτεχνιών.

Εάν ανήκετε σε αυτή την ομάδα, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, να είστε εκτός όρων εγγύησης.


Η κακοτεχνία διορθώνεται και σας εξασφαλίζει την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της επένδυσης σας. 

Η RENEVOL, με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης προσφέρει:

1. 
Τεχνικό Έλεγχο εγκατάστασης 
2. Άμεση διόρθωση των κακοτεχνιών
3. Προγράμματα προληπτικής συντήρησης και τηλεπαρακολούθησης 
4. Τεχνική υποστήριξη 
5. Έναν σταθερό συνεργάτη με άρτια εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό όλων          των ειδικοτήτων για ασφαλή εγκατάσταση και πλούσιες παραγωγές.