Προφίλ

Η RENEVOL, ιδρύθηκε από ικανά στελέχη, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ενέργειας.

Η πλούσια, πιστοποιημένη και πολυποίκιλη γνώση στον χώρο της ενέργειας μας δίνει την οντότητα να ανταπεξέλθουμε σε κάθε περίσταση που πιθανόν θα απαιτηθεί..

 

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμένες για τις εξειδικευμένες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη και να εξυπηρετήσουμε τους σκοπούς του.


Η εταιρεία μας διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους να υποστηρίξει τον σχεδιασμό, την μελέτη και την κατασκευή συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρής και μεγάλης ισχύος και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 


Σχεδιάζουμε, Εγκαθιστούμε και συντηρούμε :

·         Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες και αγρούς

·         Συστήματα εξοικονόμησης & διαχείρισης ενέργειας σε κατοικίες και επιχειρήσεις

·         Επενδύσεις Βιομάζας/ Μικρών Ανεμογεννήτριών και άλλων ενεργειακών έργων

·         Συστήματα θέρμανσης ψύξης εναλλακτικού καυσίμου

·         Μονώσεις κελύφους κτιρίων


Η RENEVOL, είναι σε θέση να εγγυάται την υψηλή απόδοση και εύρυθμη λειτουργία των έργων που σχεδιάζει και κατασκευάζει. 

Μετά την ολοκλήρωσή της εγκατάστασης, παραμένουμε δίπλα σας, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη και αποδοτική λειτουργία της. 


Παρέχουμε ενεργειακές υπηρεσίες :

·         Έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α)

·         Μελετών εξοικονόμησης ενέργειας

·         Μελετών βελτιστοποίησης ενεργειακών συστημάτων

·         Τεχνο-οικονομικών μελετών και μελετών βιωσιμότητας ενεργειακών επενδύσεων

·         Μελετών ψύξης - θέρμανσης

·         Μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

·         Επενδυτικών σχεδίων ευρωπαϊκών προγραμμάτων

·         Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών


Πιστεύουμε και διεκδικούμε έναν κόσμο φιλικότερο προς το περιβάλλον ενεργειακά αυτάρκη.