Προφίλ

Η RENEVOL, ιδρύθηκε το 2012 από ικανά στελέχη, με πολυετή επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία και  στο χώρο των Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η Φιλοσοφία μας περιέχει το στοιχείο της αναζήτησης, της εξέλιξης και της προόδου και προς αυτή τη κατεύθυνση υιοθετούμε  ολιστικές προσεγγίσεις στο τομέα της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας. 

Από ιδρύσεως της εταιρείας, στρατηγική μας επιλογή, αποτελεί  η ενεργή συμμετοχή σε όλο το φάσμα εκτέλεσης Φωτοβολταϊκών έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας. Από τη Τεχνο-οικονομική μελέτη, το Σχεδιασμό και την Αδειοδότηση έως την προμήθεια, Εγκατάσταση και τη Συντήρηση.  

To 2012, σχεδιάσαμε και εγκαταστήσαμε Φωτοβολταϊκά συστήματα στις Περιοχές Λακωνίας και Αττικής, χρησιμοποιώντας επώνυμο εξοπλισμό και τεχνικές βελτιστοποίησης, αποφυγής σκιάσεων, και προστασίας καλωδίων. 

Το 2013, πρωτοπόροι, ξεκινήσαμε μια door to door B2C καμπάνια σε περισσότερους από 15 Νομούς προκειμένου να ενημερώσουμε τους ιδιοκτήτες Οικιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για τον ασφαλή χειρισμό των συστημάτων τους σε περίπτωση που απαιτηθεί και για την ανάγκη διενέργειας Προληπτικής Συντήρησης. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά συνάφθηκε συμφωνία εμπορικής αντιπροσώπευσης της εταιρείας Seaforth Energy Inc που κατασκευάζει τις ομώνυμες ανεμογεννήτριες ισχύος 50kWp.  Στα πλαίσια της εμπορικής συμφωνίας συμμετείχαμε στην ανέγερση 2 μικρών Ανεμογεννητριών ισχύος 50kWp έκαστη και ιστού 30m στο Trivigno Ιταλίας.

Το 2014, συνεχίζοντας την εισαγωγή καινοτομιών στο τομέα της Συντήρησης Φωτοβολταϊκών κάναμε το επόμενο step up, εισαγάγοντας τη θερμογραφηση ως μέσο διενέργειας ελέγχων Hot Spots, Διόδων, στα Φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Επίσης συμμετείχαμε ως προσκεκλημένοι ομιλητές στο διεθνές γεγονός Innovation Week on R.E.S. που πραγματοποιήθηκε στη Πάτρα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάζοντας τις παραμέτρους συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και την πρόταση μας, για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών μεγάλων Φωτοβολταϊκών έργων.  

To 2015, συμμετείχαμε ως εταιρεία στην ομάδα μετρήσεων και technical support που δημιουργήθηκε από τη Schüco International KG (κατασκευαστή Φωτοβολταϊκών Πλαισίων), για τη λήψη ειδικών μετρήσεων και προσέγγισης του φαινομένου PiD (Potential Induced Degradation), που είχε αρχίσει να εντοπίζεται στις εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών. Το εν λόγω case study αποτέλεσε πρότυπο από το οποίο εξήχθη η μεθοδολογία αντιμετώπισης του φαινομένου από την εταιρεία κατασκευής των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

To 2016, διευρύναμε το πελατολόγιο μας στο τομέα Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής και μεγάλης ισχύος και εισάγαμε την αναλυτική λήψη μετρήσεων απόδοσης Φωτοβολταϊκών πλαισίων και της μέτρησης αντίστασης μόνωσης των καλωδίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του χαμηλού Riso που δημιουργεί προβλήματα στον εξοπλισμό και τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2018, συμμετείχαμε στο πρώτο Project εκτεταμένης επισκευής διαβρωμένων Φωτοβολταϊκών πλαισίων, αλλάζοντας όλους τους συνδετήρες αναχωρήσεων σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 2MWp στη περιοχή της Κορινθίας. 

Το 2019, συμμετείχαμε στην ομάδα μετρήσεων Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2MWp, στη περιοχή της Λακωνίας, τα οποία είχαν υποστεί εκτεταμένη διάβρωση και εμφάνιζαν υψηλό ποσοστό Riso. Στις μετρήσεις συνέβαλε και η χρήση Drone με θερμοκάμερα (IR), το οποίο μας έδωσε διασταύρωση αποτελεσμάτων και τη δημιουργία θερμογραφικού Χάρτη. 

Το 2020, 

  • Ανεβάζουμε συνεχώς το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρήση εκτεταμένων εφαρμογών ελέγχου, καταγραφής μετρήσεων, απεικόνισης προβλημάτων στο επίπεδο Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
  • Συμμετέχουμε στο σχεδιασμό τη προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων
  • Επισκευάζουμε κάθε βλάβη τυχόν προκύψει σε οποιοδήποτε φωτοβολταϊκό σύστημα μικρής και μεγάλης ισχύος. 

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμένες για τις εξειδικευμένες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη και να εξυπηρετήσουμε τους σκοπούς του.

Η εταιρεία μας διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους να υποστηρίξει τον σχεδιασμό, την μελέτη και την κατασκευή συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρής και μεγάλης ισχύος και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 

Η RENEVOL, είναι σε θέση να εγγυάται την υψηλή απόδοση και εύρυθμη λειτουργία των έργων που σχεδιάζει και κατασκευάζει. 

Μετά την ολοκλήρωσή της εγκατάστασης, παραμένουμε δίπλα σας, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη και αποδοτική λειτουργία της. 


Πιστεύουμε και διεκδικούμε έναν κόσμο φιλικότερο προς το περιβάλλον ενεργειακά αυτάρκη.

Εταιρική Παρουσίαση