Σεμινάρια


Νέο σεμινάριο - NEW

H RENEVOL διοργανώνει σεμινάρια εξοικονόμησης ενέργειας με την χρήση του προϊόντος plugwise. Ημερομηνία διεξαγωγής.

Ενδεικτικά πρόκειται να παρουσιαστούν τα κάτωθι,
 • Παρουσίαση εξοπλισμού καταγραφής κατανάλωσης ενέργειας
 • Διαδικασία energy site survey
 • Καταγραφή ενεργειακής κατανάλωσης με χρήση software
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Προτάσεις χρονοπρογραμματισμού και απομακρυσμένου ελέγχου
 • case study - εφαρμογή του συστήματος σε μεγάλο γραφειακό χώρο
Εκδηλώστε ενδιαφέρον για την συμμετοχή σας στο info@renevol.gr


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

H RENEVOL, διοργανώνει σεμινάρια στην Ελλάδα, παρέχοντας την συσσωρευμένη γνώση στον τομέα της ενέργειας.

Τομείς διοργάνωσης σεμιναρίων :
 • Εγκατάσταση και συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων – Ελληνικά (16hrs)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών συστημάτων - Ελληνικά (16hrs)
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα & Ενεργειακές μελέτες - Ελληνικά (8hrs)
 • Προμελέτη και Οικονομική ανάλυση Φωτοβολταϊκών συστημάτων - Ελληνικά (8hrs)
 • Εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων 10kWp

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εταιρείες, σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς ΤΕΙ και Πολυτεχνείων, όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στους τομείς που προαναφέρθηκαν. Επιπροσθέτως σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό, εγκαταστάτη, σύμβουλο, επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί ή να ασχοληθεί με τα εν λόγω αντικείμενα

Ζητείστε ενημέρωση για τις ανοιχτές ημερομηνίες.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η RENEVOL, σε συνεργασία με τον έγκριτο φορέα διοργάνωσης επαγγελματικών σεμιναρίων, FORUM Training & Consulting πραγματοποιεί εισηγήσεις σεμιναρίων στο εξωτερικό για τεχνολογίες αιχμής στον τομέα ενέργειας.

Για πληροφορίες ανοιχτών σεμιναρίων στο εξωτερικό, μπορείτε να απευθυνθείτε στην διεύθυνση :
http://www.forumitc.com/training-programs/open-seminars/27-technologies  

Τομείς διοργάνωσης σεμιναρίων :
 • Installation and maintenance of Photovoltaic systems – English (16hrs)
 • Design & development of Photovoltaic systems – English (16hrs)
 • Demand side management & energy efficiency – English (16hrs)
 • Energy Technology futures & Business Strategy – English (8hrs)
 • Energy Audits – English (8hrs)
 • Foundation of Energy & Renewable Energy Technology – English (16hrs)