Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 

 Ήδη πλέον για κάποια συστήματα έχει παρέλθει η περίοδος καλής λειτουργίας, και διανύουν τη δεύτερη δεκαετία τους. Οι ιδιοκτήτες έχουν πλέον εξοικειωθεί με τις έννοιες των προβλημάτων που εμφανίζονται και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα φαινόμενα 

Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα ανεξαρτήτως μεγέθους η/και κατηγορίας ισχύος, με την πάροδο των ετών εμφανίζουν προβλήματα που μπορεί να οφείλονται σε, κατασκευαστικές ατέλειες του εξοπλισμού, σε ελλιπή σχεδιασμό, σε τεχνικά λάθη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή/και σε συνδυασμό όλων των ανωτέρω.

Η γήρανση του εξοπλισμού και το μικροκλίμα, αποτελεί τον καταλύτη, στην εμφάνιση προβλημάτων, καθώς μπορεί να διογκώσει ένα προ-υπάρχον πρόβλημα και να δημιουργήσει συνθήκες αποσυνδέσεων η ελλιπούς απόδοσης. 

Η έλλειψη τακτικής προληπτικής συντήρησης και μετρήσεων, αφαιρεί το πλεονέκτημα εντοπισμού, καταγραφής και έγκαιρης παρέμβασης επί τη βάση των προβλημάτων  προκειμένου μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

Ενδεικτικά μα όχι περιοριστικά, σας αναφέρουμε ως κύρια προβλήματα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα εξής: 

  • Χαμηλή στάθμης αντίστασης απομόνωσης (Riso), η οποία επιδρά στον αντιστροφεά (inverter) και τον αποτρέπει από το να μπει σε θέση παραγωγικής διαδικασίας (Feed in). 
  • Hot Spots, υπερθέμανση φωτοβολταϊκών κυψελών, με αποτέλεσμα, την αύξηση επικινδυνότητας στο τομέα ασφάλειας εγκατάστασης - χρηστών, και τη μείωση της παραγωγής  
  • Bypass diodes failure : υπό-απόδοση του συστήματος αφού μέρος του φωτοβολταϊκού συστήματος δε λειτουργεί
  • Broken modules : αύξηση επικινδυνότητας στο τομέα ασφάλειας εγκατάστασης - χρηστών, και τη μείωση της παραγωγής  
  • Potential Induced Degradation (PiD) :  μείωση της απόδοσης, των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε ποσοστό έως 30% σε σύντομο χρονικό διάστημα διαμέσου της διαρροής ηλεκτρονίων  προς τη γη. Λόγω της τάσης (~1000Vdc), δημιουργούνται ρεύματα διαρροής από τo cell προς το πλαίσιο αλουμινίου, διαμέσου του γυαλιού της πρόσθιας όψης και  των υλικών ενθυλάκωσης της κυψέλης (EVA), τα οποία σε κανονικές συνθήκες είναι μονωτικά
  • Discoloration : Το EVA (υλικό ενθυλάκωσης)  που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν αποχρωματίζεται, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια ρεύματος λόγω βραχυκυκλώματος της τάξης του 0,5% ετησίως. Επίσης, αυτό σημαίνει υποβάθμιση της πρόσφυσης ανάμεσα στα EVA και το γυαλί του πάνελ.Τα παλαιότερα φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν μειωμένη αποδοτικότητα. Ποσοστό 0,5% οφείλεται στον αποχρωματισμό
  • Efficiency degradation : Μείωση της απόδοσης των πλαισίων, και κατά συνέπεια των στοιχειοσειρών (strings) που απαρτίζουν. Δύναται η μείωση της απόδοσης μίας στοιχειοσειράς (string) να δημιουργήσει εντονότερο πρόβλημα, σε εγκαταστάσεις που η προβληματική στοιχειοσειρά, βρίσκεται συνδεδεμένη στο ίδιο MPPT , του αντιστροφέα, αναγκάζοντας και την αποδοτική στοιχειοσειρά να υπο-λειτουργήσει
  • Snail Trails : Ο συνδυασμός του "ίχνους σαλιγκαριού" (snail trail) με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να υποδηλώνει micro crack στη φωτοβολταϊκή κυψέλη, γεγονός που δύναται να οδηγήσει στη πτώση της απόδοσης. Η εμφάνιση του snail trail , δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και την ύπαρξη προβλήματος απόδοσης
  • Corrosion : Η διάβρωση των Φωτοβολταϊκών, ολοένα και περισσότερο εμφανίζεται σε συστήματα τα οποία έχουν φωτοβολταϊκά πλάισια που φέρουν στη πίσω όψη (backsheet) το υλικό PET. Η ρηγμάτωση του backsheet, επιτρέπει βραχυκυκλώματα σε επίπεδο κυψέλης και δημιουργεί αποσυνδέσεις λόγω εμφάνισης του φαινομένου Riso  

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα σήμερα, αποτελούν την πιο σίγουρη και σταθερή επένδυση για την οποία έχετε δαπανήσει χρήματα και λαμβάνετε και επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε κέρδη. 

Για να καταστεί εφικτή η διατήρηση της κερδοφορίας της επένδυσης σας, απαραίτητη κρίνεται η φροντίδα και η τακτική συντήρηση της. Ας αναλογιστούμε πόσα προϊόντα διατηρούμε στην κατοχή μας, από τα οποία δεν έχουμε κέρδη και  τηρούμε απαρεγκλίτως πρόγραμμα τακτικής συντήρησης. 

Η RENEVOL, βρίσκεται δίπλα σας αδιάκοπα, από το 2012, έχει ως κύρια και σχεδον αποκλειστική δραστηριότητα της τα Φωτοβολταϊκά, και στηρίζει συνεχώς τους πελάτες της σε κάθε πρόβλημα που τυχόν εμφανιστεί στα φωτοβολταϊκά συστήματα που διατηρούν. 

Είμαστε εξειδικευμένοι και επιμορφωμένοι στη πλειοψηφία των αντιστροφέων που έχουν εγκατασταθεί στην ελληνική επικράτεια ενδεικτικά , Solar Edge, SMA, PLATINUM, Fronius, Huawei, GoodWE, Delta και από το 2020, είμαστε πιστοποιημένοι εγκαταστάτες από την εταιρεία KOSTAL 

 

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και κερδίστε σε ποιότητα και σε παροχές 

Τριπτυχο Συντήρησης Φωτοβολταϊκών σταθμών