Φυσικό ΑέριοΗ εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή εγκαταστάσεων φυσικού αερίου είτε αυτή αφορά τον οικιακό καταναλωτή είτε την επιχείρηση, τόσο για υφιστάμενα όσο και για νέα κτίρια.

Σε νεοαναγειρόμενες κατοικίες, για την έκδοση νέας οικοδομικής άδειας, από 04/03/2004, είναι υποχρεωτική η σύνταξη μελέτης αερίου καυσίμου, η οποία κατατίθεται στην Ε.Π.Α.