ΥπηρεσίεςΗ RENEVOL, αναλαμβάνει κάθε είδους αδειοδότηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με ταχύτητα ευελιξία και εγγύηση αδειοδότησης έργων οποιασδήποτε ισχύος. Η εμπειρία των στελεχών μας σε μεγάλης ισχύος Φωτοβολταϊκά έργα μπορεί να εγγυηθεί την διαρκή και υπεύθυνη παρακολούθηση και εξέλιξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Έχουμε την μεγαλύτερη ταχύτητα στην έκδοση αδειών.

Εάν παρέλθει η ημερομηνία συμφωνίας μας άπρακτη, σας κάνουμε δώρο την αδειοδότηση του έργου σας.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Συντάσουμε / Υποβάλλουμε / Εκδίδουμε άμεσα για λογαριασμό σας :

 • ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) 
 • ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ/ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
 • ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΣΜΗΕ) 
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΕΗ) 
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 • ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 • ΑΓΟΡΑ/ΠΩΛΗΣΗ Φ/Β ΑΔΕΙΩΝ 
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ